Owoce w szkole

Data dodania 03.09.2014r.

Dzień dobry Państwu,

Witam w nowym roku szkolnym 2014/2015,

Chciałbym poinformować, że ukazały się już na stronie ARR, w zakładce "Owoce i warzywa w szkole", warunki uczestnictwa w programie „Owoce i warzywa w szkole” na bieżący rok szkolny. Link do strony poniżej:

http://arr.gov.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=591&Itemid=495

Proszę wszystkie zainteresowane placówki do zgłoszenia się do programu do 08.09.2014r. Termin jest niestety bardzo krótki, dlatego bardzo prosimy o niezwłoczne uzupełnienie dokumentu zgłoszeniowego tj. załącznik III. Poniżej link do dokumentu zgłoszeniowego w załącznikach na dole strony również się on znajduje (ten sam druk) do wypełnienia:

http://arr.gov.pl/data/01990/2014_2015/zal_3_2014_2015.pdf

Proszę uzupełnić dokument (uwaga w punkcie 16 najlepiej zaznaczyć trzecią możliwość tj. "cały rok szkolny 2014/2015", będzie wtedy szkoła od razu zgłoszona na cały rok szkolny).

W punkcie 15 druku zgłoszeniowego jest wyjaśnione które dzieci ze szkoły mogą brać udział w programie „Owoce i warzywa w szkole”, proszę o przeczytanie go i wpisanie odpowiedniej liczby. Przy podpisywaniu umowy ze mną będą mogli Państwo zaktualizować tą liczbę jeszcze.

Proszę odesłać do odpowiedniego oddziału ARR listem, najlepiej poleconym priorytetem (zdarzały się przypadki Nam już, że listy zwykłe nie docierały do ARR). Termin składania zgłoszeń jest nieprzekraczalny (decyduje data stempla pocztowego).

 

woj. opolskie:

• OT ARR Opole

45-301 Opole

ul. Horoszkiewicza 6

(77) 441 70 00

 

woj. dolnośląskie:

• OT ARR Wrocław

53-333 Wrocław

ul. Powstańców Śląskich 28/30

(71) 335 01 51

 

woj. śląskie:

• OT ARR Katowice

40-476 Katowice

Plac pod Lipami 5

(32) 359 49 00

 

 

Data dodania 19.12.2013r.

W załączniku (na dole strony) znajduje się druk umowy (w wersji word i pdf- o identycznej treści) do programu "Owoce w szkole" na II semestr 2013/2014.

Proszę wybrać sobie druk i uzupełnić, wydrukować w 2 egzemplarzach.

Proszę wydrukować 2 egzemplarze umowy, zapoznać się z nimi, uzupełnić: nazwę szkoły, adres, NIP, Regon, imię, nazwisko oraz stanowisko osoby upoważnionej do reprezentowania placówki.

W paragrafie 2-gim proszę podać liczbę dzieci klas I-III uczestniczacych w programie "Owoce w szkole" w II semestrze roku szkolnego 2013/2014.

Proszę podpisać i odpowiednio opieczętować umowy na 4 stronie.

Musimy otrzymać oryginały umów (2 szt.).

Proszę odesłać do nas na podany poniżej adres korespondencyjny:

Firma Handlowo-Usługowa

MICHALINKA Michał Wypych

ul. Sycowska 9b

46-100 Namysłów

Po podpisaniu 1 szt. umowę przekażemy szkole z powrotem.

UWAGA!!! Umowy musimy otrzymać do 10.01.2014r., by zdążyć je sprawdzić, podpisać, nadać numery, zrobić kopie i odesłać do ARR, dlatego bardzo prosimy o jak najszybsze odesłanie nam oryginałów.

Bardzo proszę nie dokonywać żadnych zmian w treści umowy, gdyż jest to druk wymagany przez ARR.

 

            

Data dodania 20.11.2013r.

TYLKO DO 25.11.2013r. można zgłosić szkołę podstawową do programu "Owoce w szkole" na II semestr 2013/2014.

Informacja nie dotyczy szkół podstawowych, które zgłosiły się do programu na cały rok szkolny 2013/2014 i otrzymały stosowne pismo potwierdzające z Agencji Rynku Rolnego, że są zgłoszone na cały rok szkolny 2013/2014.

Szkoły podstawowe, które nie zgłosiły do Agencji Rynku Rolnego we wrześniu-październiku chęci uczestnictwa w programie "Owoce w szkole" przez cały rok szkolny 2013/2014, tylko przez I semestr bądź nie zgłosiły się w ogóle, mają czas do 25.11.2013r. aby zgłosić się na II semestr 2013/2014.

Druk do pobrania na stronie www.arr.gov.pl, Bezpośredni link:

http://www.arr.gov.pl/data/01990/2013-2014/zal_3_2013_2014.pdf

Należy wpisać dane placówki oświatowej. W punkcie 15 należy podać liczbę dzieci klas I-III, które będą brały udział w programie. W punkcie 16 zaznaczyć opcję II semestr roku szkolnego 2013/2014.

Druk ten należy złożyć w odpowiednim oddziale Agencji Rynku Rolnego, bądź przesłać go listownie, najlepiej przesyłką poleconą priorytetową. O terminie złożenia decyduje data stempla pocztowego.

Umowy na nowy semestr będą do pobrania na naszej stronie w poźniejszym czasie, gdzieś na początku grudnia 2013r. Będziemy jeszcze o tym informować. 

Data dodania 05.02.2014r.

Ile porcji otrzymają szkoły w II semestrze 2013/2014 roku szkolnego.

W programie "Owoce w szkole" będziemy dostarczać porcje przez 10 tygodni w II semestrze roku szkolnego 2013/2014.

Dostawy rozpoczną się od 10 tygodnia 2014r. i będą przywożone w tygodniach zapisanych w umowie.

Agencja Rynku Rolnego określiła na II semestr roku szkolnego 2013/2014, że do szkół będzie dostarczone 30 porcji. Oznacza to, że przez 10 tygodni przywieziemy po 3 porcje na tydzień.

Link do strony Agencji Rynku Rolnego z tą informacją:

http://arr.gov.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=600&Itemid=498

Data dodania 01.10.2013r.

Na niniejszej stronie będziemy umieszczać na bieżąco informacje odnośnie prowadzonych przez nas programów „Szklanka mleka” i „Owoce w szkole”.

Szczerze zachęcam Państwa do korzystania ze strony, ponieważ zdarzają się sytuacje kiedy wysyłana przez nas wiadomość e-mailowa nie została przez Państwa otrzymana (uznana np. za spam).

Data dodania 01.09.2009r.

Jesteśmy wieloletnim Dostawcą owoców i warzyw w Programie Owoce w szkole

Program ma na celu ukształtowanie wśród dzieci trwałego nawyku spożywania owoców i warzyw, poprzez udostępnianie dzieciom owoców, warzyw i soków oraz specjalne działania edukacyjne promujące zdrową dietę oraz styl życia.